POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Zadania i cele Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Ogolne cele i zadania PTBiMF

1. Rozwijanie i upowszechnianie medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej oraz nauk pokrewnych 
2. Udzial w tworzeniu programu specjalizacji i okresleniu zakresu wiedzy jaki obowiazuje lekarzy specjalistow medycyny fizykalnej, balneologii i bioklimatologii. 
3. Doskonalenie wiedzy i umiejetnosci zawodowych oraz udzial w specjalizacji czlonkow Towarzystwa, lekarzy i innych pracownikow medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej. 
4. Organizowanie i odbywanie posiedzen, kongresow i zjazdow naukowych, sympozjow itp. 
5. Udzial w organizacji szkolenia, specjalizacji i doskonaleniu fachowych pracownikow lecznictwa uzdrowiskowego i medycyny fizykalnej. 
6. Redagowanie i publikowanie opracowan z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej we wlasnym imieniu lub na zlecenie, takze z wykorzystaniem srodkow masowego przekazu. 
7. Opiniowanie, doradztwo i rzeczoznawstwo , dokonywanie ekspertyz, badan i analiz w zakresie medycyny uzdrowiskowej z wlasnej inicjatywy lub na zlecenie.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000