POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna z wyższym wykształceniem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, której specjalność, zakres pracy, względnie zainteresowania wiążą się z zagadnieniami objętymi działalnością Towarzystwa.

docSprawozdanie.doc
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000